Nyt tiltag i Holstebro Kommune: SOSU-team er blevet til DIGI-trænere med stor effekt

DirigRehab hjemmetræning foregår med hjælp fra en app (Foto: DigiRehab)
dato

Godt forarbejde, en træningsapp og fire tilknyttede SOSU’er er hovedingredienserne i et nyt tiltag i Holstebro Kommunes hjemmepleje, hvor borgerne nu styrketræner to gange om ugen for øget selvstændighed og styrket livskvalitet.

Af Malthe Bendix Søgaard

Med alderen kommer skavankerne. Musklerne bliver svagere, og dermed kæmper flere og flere ældre borgere med at kunne klare sig selv i eget hjem.

Det har man dog tænkt sig at gøre noget ved i Holstebro Kommune. Derfor har kommunen opstartet et nyt initiativ i hjemmeplejen i tæt samarbejde med CareNet-medlem, DigiRehab. Initiativet skal sikre øget fokus på træning blandt de ældre i eget hjem, så borgerne længst muligt forbliver selvhjulpne og selvstændige i hverdagslivet.

I efteråret 2023 gik initiativet i luften i Holstebro Kommune. Tiltaget er i første omgang rettet mod borgere, som er i målgruppen for at modtage hjemmehjælp og vurderes at have et potentiale i forhold til at øge funktionsevnen.

Gode erfaringer
DigiRehab har længe været en fast del af flere danske kommuners arbejde med digital træning og rehabilitering. Systemet bygger på erfaring og resultater fra mere end 10.000 gennemførte rehabiliteringsforløb.

Derfor er det også en godt tilfreds formand for Social-og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, Jens Kristian Hedegaard, som glæder sig over at give ældre borgere i kommunen mulighed for i højere grad selv at kunne klare hverdagens opgaver. Det fortæller han på kommunens hjemmeside.

- I Social- og Sundhedsudvalget har vi fastlagt en række strategiske mål for udvalgets arbejde. Et af målene handler om ’Mere mestring af eget liv, selvbestemmelse og frihed’. Vi er optagede af løsninger, der giver vores borgere en større grad af selvstændighed, frihed og livskvalitet, samtidig med at behovet for hjælp falder. Det er DIGI-træning med til at understøtte, fortæller han.

Og initiativet er da også blevet taget godt imod. Flere borgere er allerede godt i gang med at blive stærkere og mere selvstændige i hverdagen ved hjælp af DigiRehab, som nu tilbydes i hele kommunen, fortæller én af kommunens fire DIGI-trænere, Karin Stage Madsen.

- Det er en fornøjelse at komme ud til borgerne og mærke deres engagement og motivation for at deltage i DIGI-træningen. Det giver også stor faglig tilfredshed at se effekten i borgerens hverdag, fortæller hun.

Godt forarbejde giver succes
Også hos DigiRehab selv er der stor tilfredshed med forløbet indtil videre. Opstarten i Holstebro Kommune er ifølge direktør i DigiRehab, Niels Heuer, gået efter planen, og det skyldes ikke mindst det store forarbejde forud for lanceringen af både kommunen og DigiRehab.

 - DigiRehab har i månederne inden opstart haft et tæt og godt samarbejde med Holstebro Kommunes Sundheds- og Ældrechef, centerledelse, projektleder og en dygtigt sammensat arbejdsgruppe. Sammen har vi tilrettelagt en indsats, der tilgodeser kommunens behov, ønsker og rammer og samtidig lægger grunden for et godt samarbejde herom på tværs af sundheds- og ældreområdet, fortæller han og fortsætter:

- Det har været til stor inspiration at kunne hente viden og erfaringer fra nogle af de mange andre kommuner, der allerede har implementeret DigiRehab. Og deltagerne i den tværgående arbejdsgruppe har alle bidraget med netop deres fagområdes tanker og perspektiver omkring indsatsen. Både implementering og det videre arbejde er således blevet grundigt gennemtænkt fra start.

Fire eminente SOSU’er
Der er aldrig to kommuner, som er helt ens, og det gælder også i Holstebro Kommunes tilfælde. Alligevel har DigiRehabs tidligere erfaringer med implementering af produktet været gunstige for forløbet i kommunen – specielt når det kommer til de DIGI-trænere, der tilknyttes forløbet.

Her er erfaringen, at det giver mening at ansætte SOSU-assistenter til at varetage opgaven. Det har tidligere vist sig at have en positiv effekt, og det er ifølge Niels Heuer også tilfældet i Holstebro Kommune, hvor tiltaget allerede har vist gode resultater på kort tid.

Kommunen har i forbindelse med initiativet oprettet et team på fire social- og sundhedsassistenter, som skal agere DIGI-trænere. Det er disse fire medarbejdere, der til dagligt varetager opgaverne med digital træning i hjemmet, og det virker efter planen. Og det er der en helt bestemt grund til, mener Niels Heuer.

- De fleste af vores nye kunder, som skal til at starte træning med DigiRehab, opstarter med en gruppe faste trænere. Vi anbefaler i den forbindelse, at man ansætter SOSU-assistenter som DIGI-trænere, og det er lige præcis denne model, Holstebro Kommune også har anvendt. Det er vi rigtig godt tilfredse med, da SOSU-teams nemlig er eminente til netop dette, fortæller han og fortsætter:

- Det er altid forskelligt fra kommune til kommune, og der er mange måder at implementere digital træning i hjemmet på. Vores erfaringer viser dog, at fasttilknyttede SOSU-teams giver mening. For SOSU’er er kontakten med borgere i hjemmeplejen en vant opgave, og dermed kan de bruge DigiRehabs træningsløsning til at lave et mere relevant personligt træningsprogram for den enkelte ældre.

- Derudover giver det også mening, at det netop er SOSU-teams, der påtager sig opgaven, da netop de med fordel kan bruge deres SOSU-erfaring til efterfølgende at omsætte borgerens styrkede fysik fra træningen til funktion i dagligdagen, hvilket sænker behovet for hjælp for den enkelte.

Projektet er fortsat i sin start, og der er derfor ikke målt på den konkrete effekt af træningen endnu. De foreløbige tilbagemeldinger på projektet i Holstebro Kommune er dog gode, og med tiden, når de fire tilknyttede DIGI-trænere har været i gang i lidt længere tid, vil DigiRehab se nærmere på resultaterne af initiativet.

Læs mere om træning med DigiRehab i hjemmeplejen her

DigiRehab er medlem af CareNet

Kilde: CareNet | DigiRehab