Hvor skal der være plads til nye bolig- og erhvervsområder?

Foto: Holstebro Kommune. En kommuneplan fastlægger rammerne for udnyttelsen af arealer til boliger, erhverv, natur, kultur og meget mere – både i Vemb og andre steder i kommunen.
dato

Holstebro Kommune er i gang med at udarbejde Kommuneplan 2025-2037, der skal fastlægge rammerne for arealanvendelse til boliger, erhverv, natur, kultur m.m. i kommunen.

I den forbindelse inviterer kommunen borgere, virksomheder og andre interesserede til at komme med input til, hvor der skal være plads til nye bolig- og erhvervsområder i de kommende år. Dette er første gang, kommunen inddrager offentligheden på denne måde i planlægningsprocessen.

Borgmester H.C. Østerby håber, at denne tilgang vil give gode input og inspiration, der kan nuancere kommuneplanen og sikre, at den afspejler de reelle ønsker og behov i by- og lokalsamfundet.

Synspunkter, idéer og forslag kan indsendes frem til 13. juni 2024. Den nye kommuneplan vil være i offentlig høring i begyndelsen af 2025.


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/hvor-skal-der-vaere-plads-til-nye-bolig-og-erhvervsomraader-1?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75743&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Planlægning,Borgerinddragelse,Erhverv
Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.