Nu begynder stor ombygning af rundkørsel og kryds ved Nørreport

Der er gang i byggeriet ved Nørreport i Holstebro. Rundkørsel og kryds står også foran en ombygning i de kommende måneder (Foto: Holstebro Kommune)
dato

Sikkerheden for især gående og cyklister får et løft, når rundkørslen ved Nørreport i Holstebro bliver ændret til et kryds med signalanlæg som led i et større ombygningsprojekt. Arbejdet kommer til at foregå i etaper og forventes færdigt i juni 2025.

De første afspærringer er sat op ved fortove og cykelstier, mens der bliver gravet for at få styr på kabler og ledninger nede i jorden, men arbejdet ved Lægårdvej og Nørreport i Holstebro er stadig i den indledende fase.

Her skal Holstebro Kommune i gang med et stort ombygningsprojekt for at forbedre trafiksikkerheden i området for især gående og cyklister. 

Rundkørslen mellem Stationsvej, Lægårdvej og Enghavevej skal ændres til et kryds med signalanlæg, og så skal det signalregulerede kryds mellem Lægårdvej, Struervej og Ved Nørreport (ned mod Bisgårdgade) også ombygges. Desuden skal den mellemliggende strækning af Lægårdvej ombygges, ligesom tilslutningerne til de to kryds skal justeres.

Formanden for Teknisk Udvalg, Kenneth Tønning, glæder sig over, at der nu bliver taget hul på arbejdet.

- Der har i efterhånden mange år været et stort ønske om at give trafiksikkerheden for særligt de bløde trafikanter i området et løft. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at vi nu kan komme i gang med arbejdet med at skabe mere trygge og sikre forhold for gående og cyklister, siger han.

Projektet ventes at løbe op i omkring 11,8 millioner kroner, hvoraf staten bidrager med godt 4,1 millioner kroner.

Flere etaper og omkørsler
Samlet set er det et omfattende projekt, som forventeligt vil tage omkring et år at gennemføre.

Arbejdet kommer derfor også til at strække sig over flere etaper. Fra slutningen af juni kommer det til at påvirke bilisterne i området, når i første omgang Lægårdvej bliver midlertidigt spærret umiddelbart øst for rundkørslen. Senere bliver strækningen mellem rundkørslen og krydset spærret i en periode.

- Der vil løbende blive lavet omkørsler, men det kan ikke undgås, at arbejdet vil komme til at give gener for både trafikanter, beboere og virksomheder i området i store dele af byggeperioden. Vi håber og tror dog på forståelse for, at arbejdet sker af hensyn til trafiksikkerheden, og at vi kan stille en god løsning i udsigt, siger Annette Vognbjerg, chef i Teknik og Miljø.

Ud over arbejdet ved Nørreport er der også sat penge af til at renovere Enghavevej på strækningen fra Danmarksgade til Nygade. Her mangler renovering af belægninger, nyt slidlag samt nyt signalanlæg. Desuden er der planer om at flytte et fodgængerfelt og etablere en mere tydelig adgang til Sygehusgrunden for gående.

Følg med på hjemmeside og Facebook
Holstebro Kommune vil informere om de enkelte etaper og det løbende arbejde via kommunens Facebookprofil og hjemmeside. 

Større vejarbejder og ombygningsprojekter, som kan få indflydelse på den lokale trafik, kan altid findes her: www.holstebro.dk/vejarbejde


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/nu-begynder-stor-ombygning-af-rundkoersel-og-kryds-ved-noerreport?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75747&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Veje,Transport
Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.