Hvordan styrker vi inddragelsen af børn og unge i Holstebro Kommune?

Foto: Holstebro Kommune. Hvad kendetegner god børne- og ungeinddragelse, og hvordan gøres det i praksis? Det skal drøftes på et dialogmøde 12. juni.

Børne- og Familieudvalget inviterer 12. juni til dialogmøde, hvor Børnerådet giver inspiration til drøftelserne. Formålet er at sætte fokus på, hvordan vi bliver endnu bedre til at inddrage børn og unge i beslutninger, der vedrører dem.

Det er vigtigt at lytte til børn og unges egne erfaringer og ønsker, når det handler om at sikre deres trivsel – herunder mulighederne for at være med i trygge børnefællesskaber. Det er der heldigvis mange interesseorganisationer, som har god erfaring med. Men hvordan er det så, vi bliver bedre til at inddrage børn og unges stemmer?

Det vil politikerne i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune gerne blive klogere på. Derfor inviterer udvalget forskellige aktører og interesseorganisationer på børne- og ungeområdet til dialogmøde. 

- I udvalget har vi en politisk målsætning om, at børn og unges perspektiver skal sætte retningen for vores arbejde. Vi tror nemlig på, at vi får nogle bedre løsninger og indsatser for børnene og de unge, når vi lytter til deres egne erfaringer og ønsker. Det er derfor, vi nu inviterer til møde for at få endnu mere viden om børneinddragelse, siger formand for Børne- og Familieudvalget Klaus Flæng. 

Fælles opgave

På dialogmødet vil repræsentanter fra Børnerådet komme med et videns- og inspirationsoplæg med input til, hvilken betydning det har at inddrage børn og unge – og hvordan det kan gøres i praksis. Derefter får deltagerne til dialogmødet mulighed for at drøfte oplægget med politikerne og bidrage med erfaringer fra interesseorganisationer og andre aktører. 

- Vi vil rigtig gerne have både lokale og regionale aktører på børne- og ungeområdet på banen, så vi kan lade os inspirere af hinandens erfaringer. Det er vores fælles ansvar og opgave at sikre et godt børne- og ungeliv, lyder opfordringen fra Klaus Flæng. 

Hvis man mener at kunne bidrage med vigtig viden og ikke har fået en invitation, så kontakt endelig forvaltningen. Vi kan sagtens have overset nogle vigtige interessenter.

Dialogmødet med Børnerådet og Holstebro Kommunes Børne- og Familieudvalg finder sted på Nørre Boulevard Skolen i Holstebro mandag 12. juni 2023 kl. 18.30-21. Tilmelding skal ske til anne.bloksgaard.rathe@holstebro.dk senest fredag 2. juni.

Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.